Σήμερα, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων (Π.Ο.Φ.) και των Yπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και του Γραφείου Διαβατηρίων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα τεχνικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή Myphoto.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής Myphoto, που αποτελεί σημαντικό εργαλείο των φωτογράφων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων συνέβαλε ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με τους εκπροσώπους των υπουργείων, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα.

Σύντομα θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες οι οποίες θα διατίθενται στους φωτογράφους και τους χρήστες της εφαρμογής Myphoto, προκειμένου να ενημερωθούν για τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που θα εφαρμοστούν.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για την προώθηση των συμφερόντων των φωτογράφων και την συνεργασία με τις αρχές.

Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους των Υπουργείων για τη συνεργασία τους και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας  για την οποιαδήποτε εξέλιξη.

Recommended Posts