Από τα αριστερά: Θ. Παναγόπουλος, Α. Ανδρεόπουλος, Δ.Κοντσίδης, Η. Σολιόπουλος, Σ. Διαμαντόπουλος, Κ. Χαμπίδης

Σήμερα μετά από αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων έγινε συνάντηση με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Χαμπίδη και παρουσία του Θανάση Παναγόπουλου, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της δημιουργίας του MyPhoto.gov.gr.

Από πλευράς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων παραβρεθήκαν ο Πρόεδρος Σολιόπουλος Ηρακλής, ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Διαμαντόπουλος και οι δυο Αντιπρόεδροι Ανδρέας Ανδρεόπουλος και Κοντσίδης Δημήτρης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο χρόνος εφαρμογής του άρθρου 32 του νόμου 4821/2021. Από το υπουργείο δεσμεύτηκαν ότι εντός δεκαπενθημέρου θα ενημερώσουν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων για την οριστική ημερομηνία εφαρμογής του νόμου.

Επίσης συζητήθηκε η δημιουργία μιας διαδικασίας εκπαίδευσης των επαγγελματιών φωτογράφων στο λογισμικό του MyPhoto.gov.gr και ύπαρξη ειδικής σήμανσης στα καταστήματα που θα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση αυτή.

Από τα αριστερά: Δ.Κοντσίδης (Β’ Αντιπρόεδρος), Σ. Διαμαντόπουλος (Γενικός Γραμματέας) , Η. Σολιόπουλος (Πρόεδρος), Α. Ανδρεόπουλος (Α’ Αντιπρόεδρος)

Recommended Posts