Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων αιτήθηκε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων ζητάει διευκρινύσεις σχετικά με την Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8200/0-297647/ 10.4.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476).

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων καλεί όλους τους Συλλόγους Επαγγελματιών Φωτογράφων να είναι σε εγρήγορση και τους Επαγγελματίες Φωτογράφους να ενισχύσουν τους τοπικούς Συλλόγους, καθώς οι εποχές απαιτούν τη σύμπραξη των φωτογράφων για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Recommended Posts