Ποτέ άλλοτε όσο σήμερα δεν έχει γίνει πιο επιτακτικό οι φωτογράφοι να οργανωθούν στις τοπικές του Ενώσεις και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους ως επαγγελματίες.

Οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες έχουν δείξει ότι μόνο συνολικά οι επαγγελματίες φωτογράφοι μπορούν να σταθούν απέναντι στις αλλαγές που μας επιβάλλονται και οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως άτομα και ως κλάδος.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων καλεί τους επαγγελματίες φωτογράφους σε όλη την Ελλάδα να ενισχύσουν με την παρουσία τους και την ενεργή τους συμμετοχή τις τοπικές ενώσεις και να διαμορφώσουν το μέλλον του επαγγελματία φωτογράφου στην χώρα μας.

Πλέον κανείς δεν περισσεύει και όλοι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στην προάσπιση των δικαιωμάτων του φωτογράφου και στην εξασφάλιση καλύτερων όρων στην άσκηση του επαγγέλματος μας.

Ο φωτογραφικός κλάδος βρίσκεται σε εγρήγορση για πολλά και σημαντικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα την βιωσιμότητα των φωτογραφικών επιχειρήσεων και όλοι μαζί μπορούμε να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας.

Κάνε εγγραφή τώρα στην Ένωση της Περιοχής σου.

Όσοι φωτογράφοι έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται σε κάποια περιοχή της Ελλάδας όπου δεν υπάρχει Ένωση Φωτογράφων μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων.

Recommended Posts