Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων ανακοινώνει ότι η ψηφιακή υπηρεσία myPhoto είναι πλέον διαθέσιμη και για τη διαχείριση φωτογραφιών ανηλίκων, μέσω του gov.gr.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανταποκρινόμενο σε ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων, αναβάθμισε τη συγκεκριμένη υπηρεσία για τους ανήλικους.

Η υπηρεσία myPhoto είναι προσβάσιμη είτε μέσω του gov.gr είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση myPhoto.gov.gr.

Συγκεκριμένα:

Μεταφόρτωση Φωτογραφιών: Ο φωτογράφος μεταφορτώνει τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών προσώπου ή/και της ιδιόχειρης υπογραφής του ανηλίκου στην υπηρεσία myPhoto και αποστέλλει, μέσω της υπηρεσίας, στο κινητό ή στο email του έχοντα την επιμέλεια έναν αλφαριθμητικό κωδικό (κωδικάριθμο). Αν η αποστολή γίνει μέσω e-mail, ο κωδικάριθμος παρέχεται και σε μορφή QR code.

Είσοδος στην Υπηρεσία: Ο έχων την επιμέλεια συνδέεται στην υπηρεσία myPhoto με χρήση των κωδικών TaxisNet και εισάγει τον κωδικό μιας χρήσης (OTP) που θα λάβει στο κινητό του τηλέφωνο, επιλέγοντας να συσχετίσει τις φωτογραφίες για τον ίδιο ή τον ανήλικο υπό την επιμέλειά του.

Συσχέτιση Φωτογραφιών: Χρησιμοποιώντας τον αλφαριθμητικό κωδικό (κωδικάριθμο) ή σαρώνοντας το QR code, συσχετίζει τις φωτογραφίες του με τον ΑΦΜ του ή τις φωτογραφίες του ανηλίκου υπό την επιμέλειά του με τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του ανηλίκου.

Εξουσιοδότηση Χρήσης Φωτογραφιών: Τέλος, ο έχων την επιμέλεια εξουσιοδοτεί την εφαρμογή myPhoto να διαθέσει τις φωτογραφίες στις υπηρεσίες όπου απαιτούνται, όπως στην ΕΛ.ΑΣ. για έκδοση ή αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας είναι η εγγραφή των πολιτών και των επαγγελματιών φωτογράφων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), στο emep.gov.gr.

Με αυτήν την εξέλιξη, προσδοκούμε στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν τις φωτογραφίες ανηλίκων, εξυπηρετώντας καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών και των επαγγελματιών φωτογράφων.

Επιπλέον σήμερα Η ΠΟΦ εκπροσωπούμενη από τον Γ.Γραμματέα Σπύρο Διαμαντόπουλο συμμετείχε στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας με αφορμή την κατάθεση Αιτήσεων Ακυρώσεως κατά του ν. 5073/2023, ο οποίος θεσμοθετεί τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Recommended Posts