Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων πραγματοποίησε σήμερα διαδικτυακή ενημέρωση των αντιπροσώπων και Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων – μελών για τη λήψη φωτογραφίας για τις νέες ταυτότητες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συμμετέχει στη διόρθωση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί από τη χθεσινή ημέρα, όταν και ξεκίνησε η έκδοση νέων αστυνομικών ταυτοτήτων, ειδικά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του MyPhoto και τις προδιαγραφές λήψης των φωτογραφιών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων θα ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά με τις εξελίξεις, ενώ ανάλογα με τις εξελίξεις θα προγραμματιστούν και νέες ενημερώσεις επί του θέματος.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων συνεχίζει τις ενέργειες της για να καταχωρήσει τα δικαιώματα του επαγγελματία φωτογράφου σε όλη τη χώρα και να κατευθύνει τους φωτογράφους ώστε να συνεχίζουν να εξυπηρετούν άψογα τους πολίτες, όπως κάνουν για δεκαετίες τώρα.

Recommended Posts