Μαζική η κινητοποίηση των επαγγελματιών φωτογράφων σε όλη την Ελλάδα για τη φωτογραφία των ταυτοτήτων

Μαζικές ήταν οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών φωτογράφων σε όλη την Ελλάδα με θέμα την κίνηση της Κυβέρνησης να τροποποιήσει αυθαίρετα την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμό 8200/0-297647/2018.

Continue reading